Zapytanie ofertowe

Zapytanie Ofertowe 01Zapytanie Ofertowe 02Zapytanie Ofertowe 03Zapytanie Ofertowe 04Zapytanie Ofertowe 05Zapytanie Ofertowe 06

Załączniki do zapytania:

Informacja o wyborze Wykonawcy z dnia 4.12.2015r.:

GALSOFT Robert Bożek informuje, iż zakończyło się postępowanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji usługi naukowo-badawczej, dotyczącej opracowania Studium Wykonalności wprowadzenia do oferty przedsiębiorstwa informatycznego systemu dla serwisantów na urządzenia mobilne.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Centrum Badawczo- Rozwojowe Netrix SA z siedzibą w Lublinie.